Reporter ter plaatse

Sterrebos blijft?

Door Sien

In het grijze weer van deze druilerige dinsdagochtend oogt campus De Sterre mistroostig. De weg hierheen was niet veel beter, eerst langs de lovehotels aan de achterkant van het halfafgewerkte Sint-Pietersstation, via een chique wijk waarin een villa met dichtgetimmerde ramen staat te verkrotten, een grote baan over, om dan de verouderde gebouwen van de UGent campus boven zich uit te zien torenen. Bij het binnenkomen van het terrein staat een groot bord waarop te lezen staat hoe de UGent werkt aan de biodiversiteit op hun campus. Zodra men de gebouwen links (of eerder rechts, gezien de ingang die ik heb genomen) laat liggen wordt duidelijk dat deze belofte niet vals is. Ik sla af richting een bos, de geur van natte aarde in mijn neus. Hoewel het Sterrebos niet heel groot is, slaag ik er toch in de studenten die er sinds het weekend een boom bezetten niet te vinden. Een internationale student wijst me de weg. Hij weet de bezetters wel zitten, maar weet niet waarom ze hier zijn. Ik leg in het Engels uit dat de universiteit het bos wil kappen om er studentenwoningen op te bouwen. Zo willen ze de druk halen van de overkokende ketel die de huurmarkt is. “Het zou jammer zijn als ze het bos zouden kappen,” zegt hij, “ik kom hier elke dag wandelen.”


Er zijn drie activisten aanwezig wanneer ik aankom, maar dat aantal groeit al snel tot zes. We zetten een tent op aan de voet van een grote kastanjeboom met daarin een indrukwekkende boomhut. “Het is gelukt om ons daarin droog te houden deze nacht,” deelt een van de actievoerders mee. Er prijkt een vlag van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Voor de rest ontbreken symbolen van actiegroepen, en dat is een bewuste keuze. “We hebben wel vlaggen gekregen van onder andere Greenpeace en Extinction Rebellion, maar we hebben ze niet uit gehangen. Het is de bedoeling dat het een protest vanuit de studenten is,” vertelt een student psychologie. Een groepje nieuwsgierig UGent personeel komt kijken, er wordt gediscussieerd over de waarde van het bos. Vooral het grasland is waardevol, zo leer ik, en zonder bos geen grasland, want het vormt een belangrijke buffer. Ze vertrekken weer, maar niet zonder eerst gevraagd te hebben om foto’s te sturen in het geval dat we interessante paddestoelen tegenkomen.


Tot nu toe zijn de reacties op de actie overwegend positief, “behalve commentaren op HLN die zeggen dat we beter zouden studeren of naar de kapper gaan”, hoewel het om een moeilijke kwestie gaat. De Ugent zelf diende wel al klacht in. De actievoerders ontkennen niet dat er een schijnend woningtekort is in Gent, maar ze pleiten voor een duurzame oplossing. “Start recycling” staat op één van hun spandoeken. Volgens hen ziet de universiteit bomen kappen als een goedkoper alternatief voor renovatie, wat onacceptabel is gezien de huidige ecologische crisis. Maar niet alle studenten zijn het hiermee eens, zo geeft de Gentse studentenraad de absolute prioriteit aan studentenhuisvesting, of er nu bomen voor moeten sneuvelen of niet.


Hoe gaat het nu verder gaan met de bezetting? “We hebben gezegd tegen de politie dat we twee weken zouden blijven, maar waarschijnlijk blijven we maar een week,” vertelt dezelfde student. “Het is de bedoeling dat alles vreedzaam verloopt, en ook dat er zeker geen afval achterblijft.” De bezetters zijn niet van plan te wachten tot ze uit de boom gesleurd worden, of tot de UGent zijn plannen intrekt. De toekomst van het Sterrebos blijft onzeker, maar toch is er hoop: mogelijk komt er van op Vlaams niveau tegenreactie, wat wel eens de redding van dit mooie stukje natuur zou kunnen betekenen. Wordt vervolgd ...


Op de hoogte blijven? https://www.facebook.com/sterrebosblijft/