Milieuactie

waar te beginnen?

milieuorganisaties - waar kan ik me aansluiten?

Matthias en Elias

Bij Koelstof moedigen we elke vorm van milieuactivisme erg aan. On est plus chaud que le climat! We willen milieuactivisme ook heel toegankelijker maken! Daarom maakten we dit overzicht. Klaar om te beginnen als activist? Gelukkig zijn er in België tal van schitterende organisaties actief waar je al je activistische goesting kwijt kan. Ze staan allemaal te popelen om je te mogen ontvangen. We stellen ze graag aan je voor - en kiezen maar!

Greenpeace

Wie aan milieuactivisme denkt, ziet onmiddellijk schepen voor zich die de walvisvaart blokkeren of illegale overbevissing bestrijden, actievoerders die gigantische banners ophijsen aan gebouwen van internationale organisaties of boorplatformen, of manifestanten die vastgeketend een toegang bezetten. Dit alles en nog veel meer, is wat Greenpeace doet!


Greenpeace is een volledig onafhankelijke organisatie: ze gaan er prat op dat ze alleen geld ophalen door giften van particulieren en nooit gesteund worden door overheden of bedrijven. Oorspronkelijk is Greenpeace - meer dan 50 jaar geleden al! - gestart toen een aantal milieuactivisten gingen protesteren tegen Amerikaanse atoomproeven. Later gingen ze zich meer richten op het tegengaan van de walvis- en zeehondenjacht. Ondertussen is Greenpeace een organisatie met tienduizenden activisten en afdelingen in meer dan 55 landen. Hun speerpunten vandaag zijn de opwarming van de aarde beperken, een duurzame energietransitie en de bescherming en het behoud van de biodiversiteit.


Doordat Greenpeace zo’n grote en bekende organisatie is, kunnen ze veel realiseren. Hiervoor hebben ze onder andere een onderzoekslab in het Verenigd Koninkrijk, 27 regionale kantoren en vier schepen, waarvan de Rainbow Warrior ongetwijfeld de bekendste is. In België ken je Greenpeace misschien door de blokkade van de Ineos-site, de bezetting van de wetstraat naar aanleiding van de stemming over de klimaatwet, of als een van de organisatoren van de Klimaatmarsen. Zin om je activisme bij Greenpeace een plek te geven? Schrijf je dan zeker in om hun digitale platform www.greenwire.be!

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (XR) is een internationale beweging die geweldloze directe actie gebruikt om overheden te overtuigen actie te ondernemen tegen de klimaat- en ecologische noodsituatie.

Ze eisen dat:

(1) de regering de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem erkent,

(2) de regering een alomvattend, wettelijk bindend nationaal klimaatplan uitvoert dat het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt en dat prioriteit geeft aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving, en;

(3) een burgerforum dat onze regio's en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige ‘post-groei samenleving.’


Met hun acties richten ze zich duidelijk op ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: ze gaan opzettelijk in tegen de wet of tegen bevelen van de politie. Zijn ze zeer open georganiseerd: deelname is perfect mogelijk voor mensen van alle leeftijden! Leden moeten wel bepaalde principes delen: geweldloze actie en de bovenstaande drie eisen. In het verleden hebben ze al acties ondernomen met veel persaandacht zoals het ‘Leugensalon’, ‘Money Rebellion’ en ‘Royal rebellion’ (bezetting koningsplein in Brussel).


Ze zijn georganiseerd in nationale en lokale ‘cirkels’. Elke ‘cirkel’ heeft eigen doelen en bestaat uit vrijwilligers die rollen van coördinator, communicatieverantwoordelijke en ‘onboarding’ opnemen. We weten uit interne bron dat het moeilijk kan zijn om je weg te vinden tussen alle verschillende communicatiekanalen van XR, maar laat dat je vooral niet tegenhouden! De agenda van lokale groepen is wel grotendeels geheim. Je moet lid zijn om er kennis van te hebben. De nationale acties worden vaak aangekondigd op hun website en op sociale media. Voor meer specifieke details over de acties moet je je altijd inschrijven. Meer info, zie: Extinction Rebellion Belgium.

Students for Climate

(We bespreken hier de Belgische organisatie en niet de gelijknamige organisatie uit Nederland).


Students for Climate is gericht op studenten die opkomen voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid! Als je de eerste zin van hun eisen leest, lijken ze zich in de eerste plaats toe te leggen op het gehoor geven aan klimaatwetenschappers. Bovendien hebben ze de politieke eis van één klimaatminister. Volgens hun derde eis moet een klimaattransitie ook sociaal zijn om duurzaam te zijn. Kortom: Students for Climate wil een ambitieus en wetenschappelijk onderbouwd klimaatplan, met een uitgesproken focus op sociale rechtvaardigheid.


Students for Climate bestaat uit een centraal nationaal orgaan, aangevuld met lokale groepen in Luik, Namen, Charleroi, Vrije Universiteit Brussel, Leuven, Brugge, Gent en Antwerpen. Voor elke lokale actiegroep vind je contactgegevens op www.studentsforclimate.be! Daarnaast lijken ze voornamelijk georganiseerd rond concrete (toegankelijke) acties. Ze hebben een website en Facebookpagina die daarvan een duidelijk overzicht geven. Op hun website vind je bovendien boeiende teksten over verschillende onderwerpen zoals kritiek op het neoliberalisme, Europees klimaatbeleid of een pleidooi tegen racisme.


Deze milieuorganisatie nam in het verleden al deel aan de schoolstakingen voor het klimaat georganiseerd door Youth For Climate. Daarnaast nemen ze ook deel aan de (digitale) klimaatstakingen, steunen ze de klimaatzaak en de actie #UnitedForANewNormal georganiseerd door Greenpeace, samen met onder meer Youth For Climate, Extinction Rebellion, BOS+ en Natuurpunt. Contacteer hen via: contact@studentsforclimate.be, Students4climate op Messenger of students_for_climate op Instagram!Youth For Climate

Youth For Climate is een actiegroep opgericht door Anuna de Wever en Kyra Gantois in 2019. Het huidige klimaatbeleid, zowel lokaal, nationaal als internationaal, is volgens de oprichters (en volgens ons) niet ambitieus genoeg en kan ons geen goede toekomst bieden. Ze hanteren een apolitiek oogpunt omdat klimaat een zaak is die iedereen aangaat. Youth For Climate is voornamelijk gericht op een deskundig en concreet klimaatbeleid door de regering. Het is volgens hen niet aan Youth For Climate om erachter te komen hoe dit te bereiken want er zijn genoeg (klimaat)deskundigen die momenteel worden genegeerd. Hun deskundigheid moet worden geraadpleegd en uitgevoerd. Zolang er geen duidelijk en doeltreffend klimaatbeleid is, lijkt de toekomst niet de moeite waard om verder te studeren, stellen ze.


In het verleden was deze organisatie de trekker van de bekende schoolstakingen voor het klimaat. Ze hebben echter meer gedaan dan dat! Er is in navolging van hun initiatief een klimaatpanel en een burgerinspraakplatform opgericht (meer info op www.klimaatpanel.be). Ze namen onder meer deel aan digitale samenkomsten georganiseerd door de EU, de “global strikes for the future” en aan de acties rond de klimaatzaak.


Geprikkeld en ouder dan zestien jaar? Dan, kan je vrijwilliger worden bij Youth for Climate! Elke drie maanden organiseert Youth For Climate een ‘dag van de vrijwilliger’ waarop leden van de organisatie aan nieuwe vrijwilligers alles bijbrengen om aan de slag te gaan als klimaatactivist bij Youth For Climate.

Climaxi

In tegenstelling tot de andere milieuorganisaties richt Climaxi haar klimaatacties veel meer op wat ze een ‘sociaalecologische’ verandering noemen. Volgens hen staat climate justice centraal want vooral de sociaal kwetsbaren dragen de lasten van de klimaatverandering. Die sociale insteek moet het draagvlak voor de strijd tegen de klimaatverandering verbreden. De mensen achter Climaxi benaderen het klimaatvraagstuk dus door een specifieke bril. Ze focussen niet op individuele gedragsveranderingen of persoonlijke verwijten, maar wel op het grotere plaatje - op maatschappelijke structuren, systemen en machtsverhoudingen die klimaatverandering teweegbrengen. System change, not climate change!


Als je alles samen zet, streven ze naar participatief ecologisch burgerschap in een duurzame, solidaire en sociaal rechtvaardige maatschappij. Ze streven dus niet alleen naar milieu-ingrepen in je eigen leven of persoonlijke omgeving, maar ook naar concrete deelname aan debatten over essentiële maatschappelijke kwesties, in de publieke sfeer. Ze vinden dat andere milieuorganisaties te veel gebaseerd zijn op angst als drijfveer.


Het centrale bestuur is gelegen in Herzele. Daarnaast bestaan er verschillende lokale afdelingen met hun eigen focus en specialisatie in Antwerpen, Gent, Zuid-Oost Vlaanderen, Oostende, Leuven, Mechelen en Zaventem. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de oprichting van tal van lokale actiecomités, zoals het Parkveld in Leuven, acties rond plastic in de Antwerpse haven of rond de afbouw van publieke dienstverleningen. Per afdeling is er een contactpersoon op de website.


De acties van Climaxi richten zich op een brede waaier van thema’s en op regelmatige basis maakt Climaxi een aflevering van hun TV-sociaal waar je onder andere reportages over klimaatacties, debatten, panelgesprekken, interviews en concerten kan bekijken. De afleveringen zijn beschikbaar op hun website die bovendien een duidelijk overzicht bevat van verschillende nieuwsberichten rond het klimaat.


Telefonisch zijn ze bereikbaar op: 0496/71.84.72. Climaxi is steeds op zoek naar vrijwilligers! Je kan je aansluiten bij de verschillende regiogroepen die actief zijn in Vlaanderen of contacteer de steungroep. Climaxi zoekt mensen die hen kunnen helpen met inhoudelijke dossiers, infostands of activiteiten!